Om klubben

NSK avd Oslo / Akershus og hvordan det hele startet.

Året var 1980 og avdelingen ble startet av en gjeng ildsjeler med spaniels da NSK tidligere kun hadde hatt distrikskontakter ulike steder i Norge.

Avdelingens første konstituerende møte ble avholdt 7.mai 1980 og styret besto av:

Formann: Harald Ulltveit-Moe

Viseformann: Harry Olsen

Sekretær: Eva Brenna Hansen

Kasserer: Svein Helgesen

Styremedlem: Dag Linna

Suppleant: Turid Myrvoll

Suppleant: Barbro Fotland

Kontakt oss

Avdelingens første arrangement var Oslo Open Show som var en ny type utstilling avholdt etter engelsk mønster. Mange hadde bidratt for å få penger i kassa med kakebaking, gavepremier og premier fra ulike hundematleverandører. Best in Show ble fam. Eriksens amerikanske cocker spaniel NCh.Leilanis AM Boogie Woogie. Det deltok i tillegg clumber, field, springer, welsh og cocker på denne utstillinga.

Samme år ble det avholdt et utendørsmøte på Ekeberg med pelsstell som tema, samt hundeløp og barn & hund konkurranse.

Det var også samling i avdelingens første «stamlokale»; restaurant Larsen i Oslo der Kari Wilberg holdt foredrag om hundens adferd fra valp til voksen.

Avdelingen la opp til et nytt aktivt år i 1981 med årsmøte, dressurkurs, film og teorikveld før kurset og avsluttende apellmerkeprøve etter kurset, valpeshow og avdelingen var medarrangør på Fellesutstillingen der Frank Bjerklund var dommer. Avdelingen arrangerte sin første offisielle utstilling i Oslo 21.6.81 med engelske Moray Armstrong som dommer. Det ble avholdt jaktanleggsprøvetrening før avdelingens første jaktanleggsprøve høsten 1981, og trimmekurs samt julemøte. I 1981 hadde avdelingen ca 350 medlemmer og formann Harald Ulltveit- Moe ønsket nye medlemmer velkommen til avdelingens aktiviteter.

Dette var starten på avdeling Oslo / Akershus, en aktiv avdeling helt fra starten av!

Tekst og foto av Ellen Getz Wold